Plots

Audiodocs podcast

Info
Audiodocs

Voor
VPRO Radio & Podcast 2010-2013

Documentairemaker voor VPRO Plots

VPRO Plots is een radioprogramma en podcast met onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhalen rond één thema. Kleine menselijke verhalen die je raken en aan het denken zetten, die je mond doen openvallen of hardop doen lachen. Het programma is geïnspireerd op het Amerikaanse documentaireprogramma This American Life.

Luister naar de podcast in iTunes. Bezoek de Plots VPRO website

Info
VPRO 2010-2013. Eindredactie Jair Stein & Katinka Baehr. Gesteund door het Mediafonds / Winnaar Zilveren Reiss Microfoon 2013 (Nipkow voor radio)/ Jan Kassies Stimuleringsprijs/ Genomineerd voor De Tegel, Prix Europa en Prix Italia.

DROOMMAN

Ton Plekkenpol heeft drie maanden lang dezelfde droom, elke nacht droomt hij zichzelf op een bootje in de jungle. De enige andere levende ziel is een man op de oever die naar hem zwaait. Op een gegeven neemt het verhaal een bizarre wending als Ton overdag de man uit zijn droom op een foto herkent. Hij besluit de man op te zoeken en op zoek te gaan naar het bootje uit zijn droom.

In herinnering (Overleden 25-10-2011) en met dank aan Arnold ter Wierik, de man uit Ton zijn droom.

OPERATIE BEZEMSTEEL

De Nederlandse overheid maakte gedetailleerde “to-do lijsten” die aangeven wat er moet gebeuren als er oorlog uitbreekt. Er staat precies op hoe lang het duurt om Amsterdam te ontruimen, welke gebouwen geconfisceerd moeten worden, hoe groot massagraven moeten zijn en maar ook wie er het land mogen verlaten en wie een gevaar zouden kunnen vormen voor de samenleving. “Operatie Bezemsteel” schetst een beeld van Nederland in oorlogstijd aan de hand van interviews met Piet Dijkstra, voormalig regiohoofd Bescherming Bevolking.

Met Piet Dijkstra, voormalig regiohoofd Bescherming Bevolking, Mark Traa, Redacteur HP/De Tijd en schrijver van “De Russen komen, Nederland in de Koude Oorlog”. Dank aan Mark Witte van de Nationale Collectie Bescherming Bevolking en aan Magda Augusteijn.

NR 35, ONDERGAANDE ZON-ZEE

Johan Borgman maakte in zijn leven meer dan 400 zeegezichten. Hij gaf deze schilderijen in bruikleen aan mensen die het nodig hadden voor hun gezondheid. Johan Borgman had het idee dat een schilderij aan de muur medicinaal kan werken. Zelf is hij nooit naar zee geweest. Naast schilder was Johan Borgman bekend als dichter en natuurgenezer.

Met dank aan Wim Kramer, Hans van Berlo, Florry van Hoey Smith, de Stichting Het Johan Borgman Fonds en de velen die een zeegezicht thuis hebben.

AGENT 759

Frank van Gerwen en Ary Boender zoeken al decennialang naar zogeheten “nummer stations”, de meest exotische radiostations ter wereld. Nummer stations zenden onafgebroken reeksen cijfers uit die niemand begrijpt. De zenders zijn zo obscuur, dat zelfs de grootste verzamelaars niet precies weten wat ze eigenlijk verzamelen.

MIN 20

Verhaal over twee mensen die de complexe werkelijkheid proberen te vangen in eenvoudige rekensommen. Handelingen en gevoelens worden gekwantificeerd en in cijfers uitgedrukt. Soms zegt een cijfer meer dan duizend woorden. James en Dominique, een koppel dat elkaar becijfert.

Met dank aan James en Dominique. Research Esma Linnemann.

EEN KLEINE STAP

Stella reist niet op donderdag, in de trein zit ze altijd voorin, de bus laat ze vaak voorbijrijden en de metro mijdt ze volledig. Tot ze beseft dat er iets moet veranderen. Een radio-documentaire over Stella, wiens leven dramatisch overhoop is gegooid door een metrorit.

KWEE

Over Francois en zijn mislukte poging om de poes in te laten slapen.